سرویس

اصل خدمات
مشتری مدار ، ارائه خدمات درجه یک به مشتریان ؛
خدمات به عنوان هسته اصلی ، ایجاد بیشترین ارزش برای مشتریان ما.
بر خدمات با کیفیت و جامع برای مشتریان تمرکز کنید!

خدمات پیش فروش
برای تهیه طرح ، طراحی فرآیند ، مناسب برای توسعه برنامه خرید ماشین آلات و تجهیزات ، طراحی و ساخت محصولات با توجه به نیازهای ویژه شما و همچنین آموزش پرسنل عملیات فنی برای شما.

فروش خدمات
شما را برای تکمیل پذیرش تجهیزات همراهی کنید و در تهیه نقشه های ساخت و مراحل دقیق کمک کنید.

خدمات پس از فروش
این شرکت تکنسین ها را به نصب تجهیزات راهنمایی نقطه ای ، راه اندازی ، سایت و آموزش اپراتورها می فرستد.

d7d87c6c